SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IRVINGIAN œr1viŋia4n, l. ö1r- l. œ1r-, m.||ig.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. irvingianer, ävensom eng. irvingite; med avs. på bildningen jfr BOSTRÖMIAN, GUSTAVIAN, HEGELIAN, LÆSTADIAN m. fl.]
benämning på medlem av det av den skotske prästen Edward Irving († 1834) grundade religiösa samfundet, den apostoliskkatolska kyrkan. NF 7: 805 (1883). Holmquist Kyrkoh. 3: 69 (1926).
Avledn.: IRVINGIANISM, r. om det av E. Irving grundade religiösa samfundet. Irvingianismen skaffade sig .. en högkyrklig gudstjänst med rikt ritual. Holmquist Kyrkoh. 3: 69 (1926).
IRVINGIANSK, adj. Klint (1906).
Spoiler title
Spoiler content