SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1935  
KASACK kasak4, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er; förr äv. KASSICKA l. KASSJACKA, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(kafsjacka 1634. karsjacka 1556 (: karsJackor, pl.). kartziacke 1563. kas(s)ack (casaque) 1553 osv. kas(s)ak 15531670 (: skarlakans Kassak). kazak 1925. cosaque 1837. kaseiacke- (i ssg) 1564 (: kaseiacke fooder). casiack 1664. kassacka 1553. kas(s)jacka (kasz-, -ia-) 15901854. kastjakka (-iacka) c. 16001628. kassejacka 1689 (: Qwinfolcks Kasse Jacka). kasjacke (-ia-) 15511563. kasiake 1563. kassiake- (i ssg) 1638 (: kassiakefoder). kasiiacke 1566. kas(s)e(c)ka c. 16351639. kasiecka 1624. kasi(c)ka 16781769. kasike- (i ssg) 1641 (: kasike klädhe). kassi(c)ka 16671779. kasinke- (i ssg) 1638 (: kasinke snören). kasjecka 16411749. kassjeka 1757. kassjäcka (-iä-) 16701854. kasiäka 1678. kasjäcka c. 1760. kasiåcka 1609. katzicka 1603 (: Qwinne katzicka). katzjacka (-ia-) 16691684. katziäcka 16421647. korssjacko 1563. korsiacha 1588. kässiacka 1638 (: klädesskässiacka))
Etymologi
[sv. dial. kasjacka, kassjäcka, ett slags gammalmodig kvinnodräkt, vid tröja; jfr ä. d. kas(i)ak, kappa, d. dial. kasiak, tröja, holl. kazak(ke), t. kasacke, kappa, eng. cassock, lång, tättsittande prästrock m. m., fr. casaque, överrock med vida ärmar, it. casacca, lång uniformsrock; sannol. av ry. kazak, kosack (se KOSACK) o. urspr. åsyftande en kosackblus]
1) (i fråga om ä. förh.) halvlång, vid kappa o. d. (med vida ärmar l. saknande ärmar); (lång) jacka l. tröja med vida ärmar; vid övertröja; såväl i fråga om mans- som kvinnodräkt. Så myket cläde aff then hoffclädningzferge, som en smådräng kan behöffve till en kasjacke och hoser. G1R 22: 245 (1551). HH 2: 32 f. (1553). Härtugens gånge cläder. Långe taberter och wijde kiortler. .. En kasiacke aff hwijt sölffuerduck med förhäffne blomer. FörtHertJohLösegend. 1563, s. 20. Sju eller 8 lambskin .. til fodra kastiackan medh. JTBureus (1628) i 2Saml. 4: 111. Ty gaff capitenen henne till förlijkning tiugo rijkzdr.; och en klädning af kläde nemligenn kasiacka, kiortell och tröja. VDP 1634, s. 339. ÅngermDomb. 25/6 1642, fol. 189. Kassieka var (i den forna kvinnodräkten) en stackot, vid Tröja med vida ärmar och styf krage, och räkte litet öfver kjortelen. VetAH 1757, s. 299 (i beskrivning av Näsby socken i Östergötland 1755). Hon (satt) högst upp i koret, utstyrd med en rikt stickad kassjacka af högrödt siden. Sparre Frisegl. 3: 2 (1832). Ekbohrn (1868). — jfr GROSGRÄNGS-, KVINNFOLKS-, KVINNO-, SCHARLAKANS-KASACK. — särsk.: lång prästrock med vida ärmar?; talar?; äv. om ett av präster under prästkappan buret klädesplagg bestående av en lång livrock utan ärmar. L. Paulinus Gothus (1609) i KyrkohÅ 1906, s. 198. (Prästerna skola) blifua widh then klädebonat som theres kall bäst höfwes, thet är, sijdha kiortlar och kastiackor. KOF 1: 525 (c. 1618). (Sv.) Samaria, (dvs.) Kasjecka, som Präster bruka, (lat.) Colobium, exomis. IndSvec. H 5 a (1641). KOF II. 2: 218 (c. 1655). (Eng.) Cassock .. (sv.) kasjacka, under- eller lif-kiortel som brukas af Engelska kyrkians presterskap, (lat.) sagum. Serenius F 2 a (1734). Om någon Prest kom med stackot kappa, efter som Civilståndet tå brukade, stora skjortekragar, piukoter hatt, långt hår utan kasjäcka, med käpp i handen, undgick han icke vederbörlig correction (av biskop J. Rudbeckius). 1LinkBiblH 2: 359 (c. 1760). BL 12: 297 (1846). jfr Branting TextilSkrud 127 (1920).
2) (ny anv.) ett slags löst nedhängande (lång) blus. ”Kazaken”. Det nyaste nya i modeväg, ger figuren den rätta, slanka linjen! SvD(A) 1925, nr 40, s. 11. Kasacken som når ned om höfterna är vardagens stora nummer i vår. ST 5/4 1925, Söndagsbil. s. 8. De långa blusar som heta kasacker. DN(A) 1934, nr 108, s. 19.
Ssgr: A: (2) KASACK-KLÄNNING. klänning som består av kjol o. kasack. Kasack-klänning. SvD(A) 1925, nr 63, s. 11. AllerFamJ 1935, nr 2, s. 50.
(2) -MODELL. Nyinkomna ripsklänningar. Kasackmodell. DN(A) 1925, nr 16, s. 6.
B (†): (1) KASACKE-FODER. 2 junij (1564) .. skenctes docter Bengt tw kaseiacke fooder aff sabler (dvs. sobel). FörtHertJohLösegend. 1563, s. 85 (1564). BoupptSthm 1671, s. 1306.
(1) -KLÄDE. Emedan han ingalunda will wijas medh henne, tillfrågades han, huru han wille ställas sigh .. Tilbödh han willja giffwa henne kasike klädhe, om 4 dhr alnen Kopp:m. Lundström LPGothus 3: Bil. 18 (i handl. fr. 1641).
(1) -SNÖRE. snöre till prydande av en kasack. BtÅboH I. 8: 95 (1636; i förteckning över utmätta varor). 37 Lodh breda kasiacke snören. BoupptRArk. 1638.
Anm. till KASACK. I äldre tid förekom äv. ss. benämning på olika klädesplagg substantivet cas(s)aquin [av fr. casaquin, av it. casachino, dimin. till casacca (se KASACK)]. AlmAnt. 12/2 1731. Ekbohrn (1868).
Spoiler title
Spoiler content