SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1936  
KLAFTER, r. l. m.; pl. =.
Ordformer
(äv. skrivet cl-)
Etymologi
[av t. klafter, famn, av fht. klāftra, besläktat med eng. clip, omfamna, av den ieur. roten glebh, trycka samman, som föreligger i lit. glébti, glóbti, omfatta, fpreuss. poglabū, omfamnade]
(†) famn (se d. o. II).
1) ss. längdmått, = FAMN II 1. OxBr. 11: 161 (1644). Grufvan ähr 20 clafter diuup. Därs. 359 (1646). Rinman 2: 537 (1789). Weste FörslSAOB (1823).
2) ss. rymdmått vid mätning av ved, = FAMN II 4. En klafter (ved) är 1 famn hög, 1 famn bred och 1/2 famn diup. VetAH 1740, s. 211.
Anm. Hos Kiellberg KonstnHandtv. Brygg. 8 (1753) förekommer (i bet. 2) sg.-formen klaft, uppkommen ss. subtraktionsbildning till pl. klafter.
Spoiler title