SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KNAPPOLOGI knap1ologi4 l. -ål-, l. -åg-, äv. -ωl-, l. -ωg-, i Sveal. äv. -ji4, r.; best. -en l. -n.
Etymologi
[efter mönster av grekiska ord bildat av Aug. Strindberg av KNAPP, sbst., o. -LOGI]
eg.: lära(n) om knappar; skämts. l. föraktligt, om systematisering av obetydligheter (under inbillad vetenskaplighet). Strindberg SvÖ 3: 118 (1884). SydsvGeogrSÅb. 1926, s. 98.
Spoiler title
Spoiler content