SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KOGNOSCERA, v., -ade.
Ordformer
(vanl. skrivet cogn-)
Etymologi
[jfr ä. t. cognoscieren; av lat. cognoscere, lära känna, undersöka, av com (se KON-) o. (g)noscere, lära känna (se KUNNA)]
(†) (rättsligt) undersöka; granska. RA II. 1: 336 (1613). (Passet bör) af Hans Excellence och Magistraten cognosceras. SthmStadsord. 2: 242 (1710). AdP 1786, s. 32. Ekbohrn (1904).