SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KOLLODIUM, kolω4dium, äv. 0302, n.; best. -iet; förr äv. KOLLODION, n.
Ordformer
(förr äv. skrivet coll-. -ion 18671896. -ium 1848 osv.)
Etymologi
[jfr t. kollodium, eng. collodion, collodium, fr. collodion, nylat. (Paracelsus) collodium, benämning på ett klibbigt ämne; bildat till gr. κολλώδης, limartad, klibbig, av κόλλα, lim, o. εἶδος, utseende, beskaffenhet, besläktat med VETA, m. fl.]
(i sht i fackspr.) (särsk. inom kirurgien o. fotograferingskonsten samt vid framställning av konstsilke använd) vattenklar, slemmig (stelnande) vätska som framställes gm lösning av svagt nitrerad cellulosa i alkohol o. eter. Svanberg ÅrsbVetA 1848, s. 284. Starck Kemi 262 (1931).
Ssgr (i sht i fackspr.): A (†): KOLLODII-HINNA, -PLÅT, se B.
B: KOLLODIUM-BOMULL. svagt nitrerad cellulosa använd vid framställning av kollodium; jfr -ULL. Nyblæus Fotogr. 60 (1874). Starck Kemi 262 (1931).
-EMULSION.
-FÖRBAND. kir. Collodiumförband användes blott å sår med ingen eller ringa sekretion. LbKir. 1: 552 (1920).
-HINNA, r. l. f. (kollodii- 1874. kollodium- 1884 osv.) genomskinlig, vattentät hinna av stelnat kollodium. Nyblæus Fotogr. 35 (1874). 2UB 10: 367 (1907).
-PAPPER. fot. med klorsilverhaltigt kollodium preparerat ljuskänsligt papper, användt vid fotografering; jfr ARISTO-PAPPER. UB 4: 620 (1873). 2UB 8: 155 (1900).
-PLÅT. (kollodii- 1874. kollodium- 1896 osv.) fot. med kollodiumemulsion överdragen fotografisk plåt. Nyblæus Fotogr. 69 (1874). Bergstrand Astr. 170 (1925).
-SILKE. (i sht förr) silke framställt av kollodium. TT 1894, Allm. s. 119. NoK 44: 172 (1925).
-ULL. kollodiumbomull. Ekbohrn (1868). UB 4: 608 (1873).
Spoiler title
Spoiler content