SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KRUSMYNTA krɯ3s~myn2ta l. 032, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(krus- 1578 osv. krusa- 1623. kruse- 15781739)
Etymologi
[fsv. krusamynta; jfr d. krusemynte, av mnt. krusminte, nt. krusemünte; jfr t. krauseminze; av KRUS, sbst.2 2, l. KRUS, adj., l. KRUSA, v. 2 b, o. MYNTA, sbst.]
bot. o. farm. växt av släktet Mentha Lin., särsk. Mentha crispa Lin., med krusiga blad; äv. om drog av denna l. närstående arter av släktet Mentha Tourn. Krusmynta sudin j olio, är godh om afftonen at bruka. BOlavi 11 b (1578). Krusmynta .. utgöres af bladen af till läppblommorna hörande Mentha-arter. (Ekenberg o.) Landin (1893). Svensson Sångb. 2: 154 (1897). TurÅ 1934, s. 324.
Ssgr (farm., i sht förr): A: KRUSMYNT-KONSERV. (†) jfr KONSERV 1. ApotT 1698, s. 17. Därs. 1739, s. 18. —
-OLJA, r. l. f. (-mynt- 1698 osv. -mynte- 16421893. -mynts- 1900) Palmchron SundhSp. 406 (1642). Den genom distillation .. (av krusmynta) erhållna etheriska Krusmynteoljan .. begagnas i medicinen (m. m.). Åstrand 1: 378 (1855).
-TE, n. (-mynt- 17591902. -mynte- 1765) Haartman Sjukd. 158 (1759). Lindgren Läkem. (1891, 1902).
-TINKTUR. Lindgren Läkem. (1902).
-VATTEN. (-mynt- 16981902. -mynte- 16731855) BoupptSthm 1673, s. 517 a, Bil. Lindgren Läkem. (1891, 1902).
-VIN. (-mynt- 17771862. -mynte- 1768) Posten 1768, s. 116. LoW (1862).
B (†): KRUSMYNTA-SIRAP, se C.
C (numera mindre br.): KRUSMYNTE-OLJA, se A.
-SIRAP. (-mynta- 1698. -mynte- 1739) (†) ApotT 1698, s. 85. Därs. 1739, s. 81. —
-TE, -VATTEN, -VIN, se A.
D: KRUSMYNTS-OLJA, se A.
Spoiler title
Spoiler content