SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1938  
KURRAGÖMMA kur1ajöm3a2, äv. KURAGÖMMA 1rajöm3a2, r. l. f. (SKN 1841, s. 31, Johansson RödaHuv. 1: 109 (1917)) l. n. (SD(L) 1904, nr 165, s. 2, SvD(A) 1934, nr 245, s. 5); best. (ss. r. l. f., i bet. 2, tillf.) -an (Nyblom Twain 1: 62 (1873)).
Ordformer
(äv. skrivet, ss. två ord, kurra l. kura gömma. kuragömma 1903 osv. kurragömma 1825 osv. kura gjöme 1749. kura göma 1798. kura gömma 1807 osv. kurra göm 1837. kurra gömma 1807 osv. kurra gömme 1918)
Etymologi
[av uttr. kura l. kurra gömma (se KURA, v.2 e β), sannol. av ett tidigare kura i gömma (se KURA, v.2 e α, o. GÖMMA, sbst. 6). Med avs. på växlingen mellan -r- o. -rr- se under KURA, v.2]
1) benämning på en lek i vilken en av deltagarna ställer sig så att han icke ser var de övriga gömma sig o. sedan skall söka upp dessa; jfr BISSE, sbst.1 3, DUNK, sbst.1 I 3, GREBO. Leka kura gjöme. Lind (1749). Kvinnor af folket, ammande sina småttingar eller öfvervakande deras kurragömma bakom marmorstoderna (i Loggia dei Lanzi i Florens). Lindgren Ital. 61 (1896). (Till springlekar höra) en mängd gömlekar som kurra gömma (m. fl.). NordKult. 24: 42 (1933). — särsk. mer l. mindre bildl.; särsk. i fråga om två l. flera personers ömsesidiga förställning inför varandra. SKN 1841, s. 31. Icke ämnar jag förfördela någon; men icke heller har jag lust att leka kurragömma, om det gäller. Blanche Tafl. 177 (1845). Jag ömsat bostad; i det fornas dimma / det gamla hemmet kurragömma leker. Scholander 3: 119 (1864). Vi lekte kurragömma med ord och meningar och vi ljögo för varandra så vackert och skickligt som blott en man och en kvinna kunna göra. Zetterström Gåt. 9 (1922).
2) (tillf.) gömställe, gömma. Den sista kurragömman (dvs. graven). Nyblom Twain 1: 62 (1873).
Ssgr (till 1): (1 slutet) KURRAGÖMMA-FÄLTTÅG ~02 l. ~20. (tillf.) fälttåg i vilket de stridande parterna söka dölja sig för varandra. Almqvist Comfort 25 (1913).
-LEK. SDS 1886, nr 371, s. 2. särsk. bildl.; jfr KURRAGÖMMA 1 slutet. Kurragömmaleken i försvarsfrågan skall fortsätta. NDA(A) 1935, nr 87, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content