SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVARTERA kvarte4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v.3 -ade ((†) sup. -ert Porthan BrefCalonius 442 (1797: inqvartert)). vbalsbst. -ANDE, -ING (jfr III slutet), -NING (†, VDAkt. 1677, nr 263 (i bet. III)).
Ordformer
(förr äv. q-)
Etymologi
[fsv. kvartera, i bet. I 1; jfr (m)nt. quarteren, t. quartieren, eng. quarter; avledn. av KVARTER]
I. dela i fyra delar samt i anv. som utgå från denna bet.
1) (†) (i samband med stegling) fyrdela (en förbrytares kropp); äv. i allmännare anv.: stympa, rådbråka; jfr KVARTER 1. G1R 1: 28 (1521). (Han skall) qwarteres och leggies på stägell och hivll. HH XIII. 1: 247 (1566). Lagförsl. 488 (c. 1606). SC 1: 303 (1820; i fråga om eng. förh.).
2) (i fackspr.) vid undersökning av kvaliteten hos (för ändamålet krossad) malm: dela krossad malm i fyra lika stora delar (varefter två av delarna på nytt krossas o. därpå åter delas i fyra delar osv., tills bl. en ringa, finkrossad mängd återstår); jfr KVARTER 1. TT 1927, Bergsv. s. 57.
3) (†) i allmännare anv.: fördela, dela upp (i ett antal delar); jfr KVARTER 20. Jag .. lät qvartera (ett antal muskötkulor) till cantescher (dvs. till att användas ss. skrot i kartescher). Kurck Lefn. 123 (1705).
II. (†) motsv. KVARTER 12: indela (stad) i kvarter. G1R 16: 29 (1544).
III. (numera bl. ngn gg i arkaiserande stil samt i förb. KVARTERA IN) motsv. KVARTER 14 (o. 15), = INKVARTERA 1, 2; äv. refl. OxBr. 1: 256 (1624). Roland Minn. 29 (c. 1748; refl.). Högberg JesuBr. 1: 166 (1915). — särsk. ss. vbalsbst. -ing i konkretare anv.; jfr INKVARTERING 1 a, b. VDAkt. 1677, nr 263. Linné Bref I. 4: 167 (1752). Högberg Vred. 2: 3 (1906).
IV. (†) sjöt. motsv. KVARTER 16; i fråga om vakthållning ombord: hålla vakt med ett kvarter; avlösa ett vaktkvarter. Serenius Rrr 2 b (1734). Dalman 54 (1765).
Särsk. förb.: KVARTERA IN010 4. till III, = INKVARTERA 2; vanl. refl.; äv. bildl. Rosenfeldt Vitt. 202 (1686; bildl.). Geijer Brev 95 (1810; refl.). Nordström Sven 132 (1929).
KVARTERA OM010 4. (†) mil. till III; om befälhavare: förse (trupp) med annat kvarter; om trupp: byta kvarter. Sahlstedt (1773). Björkman (1889).
Ssg: (III?) KVARTERINGS-MÄSTARE. (†) = KVARTERMÄSTARE 2 (?). Mönsterrulla 1621, s. 26 b.
Spoiler title
Spoiler content