SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVARTELL, sbst.
Etymologi
[biform till KVARTAL? jfr ä. d. kvartel, nt. quartel, holl. kwarteel, fat för tran, ävensom nor. dial. kvartel, nyisl. kvartil, fjärdedels aln (se KARDEL, sbst.2)]
(†) kvartalslön? Bekennes Jag hans erssonn migh ann(ame)tt haffue till hertogh erikss drauanter till teris quartell om Johannis (dvs. vid midsommar). ArkliR 1555: 4 (1555).
Spoiler title
Spoiler content