SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVARTERA kvarte4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr KVARTATION (se avledn.).
Ordformer
(förr äv. q-)
Etymologi
[efter t. quartieren, ”kvartera”; avledn. av KVART, sbst. (i bet. II 10)]
(förr) kem. gm legeringens lösning i svavel- l. salpetersyra utvinna (rent guld) ur en legering bestående av (ungefär) en fjärdedel guld o. tre fjärdedelar silver; nästan bl. ss. vbalsbst. -ing; jfr KVART, sbst. II 10. Stiernhielm Arch. H 2 b (1644: Quartering; möjl. konkretare, om legeringen). Fint qvarteradt Gulld uti små gryn. Rinman JärnH 479 (1782). NoK 76: 149 (1927; i fråga om ä. förh.).
Ssgr (förr; kem.): KVARTERINGS-PROV. kvartering. Stiernhielm Arch. G 1 b (1644). Rinman 1: 798 (1788). WoJ (1891).
-SILVER. silver som vid kvartering tillsättes en guldlegering. VetAH 1753, s. 8.
Avledn. (†): KVARTATION, r. l. f. [jfr t., fr. quartation, eng. (in)quartation] kem. kvartering. Rinman (1789). Ahlman (1872).
Spoiler title
Spoiler content