SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVARTIAN, m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(äv. q-)
Etymologi
[jfr t. quartianer; efter pol. kwarciany, bildat till lat. (pars) quarta, fjärdedel(en) (se KVART, sbst.). Dessa trupper underhöllos medelst fjärdedelen av de polska kronogodsens avkastning]
(†) polsk gränssoldat (vid polsk-ryska gränsen); i pl. äv. om truppförband av kvartianer. RP 16: 465 (1656). KKD 9: 80 (1703). Afzelius Sag. IX. 1: 78 (1859). IllMilRevy 1899, s. 225.
Spoiler title
Spoiler content