SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVARTETT kvartät4, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. q-. -ett 1804 osv. -ette 17921798)
Etymologi
[jfr t. qvartett, eng. quartet(te), (ä.) fr. quartetto; av ital. quartetto, avledn. av quarto, fjärde, av lat. quartus (se KVART, sbst.)]
i sht mus. tonstycke för fyra instrument l. fyra sångstämmor; äv. om ensemble som utför dylikt tonstycke. En .. Quartette för .. Waldthorn och .. Trompeter. SP 1792, nr 190, s. 4. Bauck 1Musikl. 2: 112 (1871). Norlind AMusH 300 (1921). Kvartetten som sprängdes. Sjöberg (1925; boktitel). — jfr DAM-, DUBBEL-, ENKEL-, F-DUR(S)-, MANS-, STRÅK-KVARTETT. — särsk. (mera tillf.) i mer l. mindre oeg. anv., om grupp av fyra personer l. dyl. Nu återstod af alla skyttarne blott en qvartett. SD(L) 1897, nr 81, s. 4. SvD(A) 1935, nr 231, s. 4 (om de fyra nordiska staterna).
Ssgr (i sht mus.): KVARTETT-KOMPOSITION. jfr KOMPOSITION 4. AB(L) 1895, nr 285, s. 2.
-MUSIK. Bagge Wendt 316 (1835).
-SPELARE. SD 1892, nr 330, s. 7.
-SPELNING.
-SÅNGARE.
-SÄLLSKAP~02, äv. ~20. ensemble för utförande av (vanl. instrumental) kvartettmusik. Berndtson (1880).
Avledn. (i sht mus.): KVARTETTIST, m.||ig. kvartettspelare l. kvartettsångare. Sturzen-Becker 2: 10 (1850, 1861).
Spoiler title
Spoiler content