SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
LEKTUR, sbst.2; anträffat bl. i pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. lecture; av mlat. lectura (se LEKTYR)]
(†) sätt varpå man läser ngt, läsart. Ther doch tolken flere böker och flere lärares lecturer seedt haffuer. FörsprNT 4 b (1526).
Spoiler title
Spoiler content