SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1940  
LEVA, sbst.2, n.
Ordformer
(lefva (-fw-) 16881788. lifwa 1688)
Etymologi
[försvenskning av nt. leven (se LEVEN)]
(†) liv; levnad; särsk. i uttr. mitt, ditt osv. leva, mitt osv. liv, min osv. levnad; äv.: levnadssätt. Hur skall iag lefwa, seen som i Ert lefwa lykte? Börk Darius 322 (1688). JGHallman Vitt. 177 (1734). Det som allmänt misshagar mig här (i England), är öfverdåd i lefva. Thorild 3: 464 (1788).
Spoiler title
Spoiler content