SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1940  
LIMNO- lim1no- l. -å- l. -ω-.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. limno-, av gr. λιμνο-, ssgsform till λίμνη, sjö, träsk]
(i fackspr.) som har avseende på sjöar o. vattendrag; ss. första led i ssgr.
Ssgr (i fackspr.): LIMNO-LOG104. person som ägnar sig åt l. är hemmastadd i limnologi. BotN 1912, s. 271.
-LOGI104. [jfr t. limnologie, eng. limnology, fr. limnologie] vetenskap(en) om sjöars o. vattendrags o. d. fysikaliska o. kemiska förhållanden samt deras biologiska förhållanden, sötvattnets naturlära; i sht i inskränktare anv., om den del av limnologien som ägnar sig åt studiet av sötvattnets växt- och djurliv o. livsbetingelserna därför. 2NF (1911). Ymer 1926, s. 374.
-LOGISK1040. [jfr eng. limnologic] jfr -LOGI. BotN 1919, s. 77. Den limnologiska forskningen. FoFl. 1931, s. 138.
Spoiler title
Spoiler content