SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1941  
LÄGERSMÅL 3gers~må2l, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(leegger- 1646. leg(h)er- 16281629. legers- 1632. läger- 15891701. läg(h)ers- 1601 osv. läg(h)re- 1595)
Etymologi
[av LÄGER l. LÄGRA II o. MÅL]
samlag; numera bl. (i sht jur.) om samlag mellan man o. kvinna som icke äro gifta med varandra. Hon hade hafft lägermåll medh en benämpndh Erich Jörennss[on]. SthmTb. 10/5 1589. The Präster och Diaker, som effter Wijgslen hafwa Lägersmåål medh sijna eghne Hustrur, skole vthslutas ifrån all Andeligh tienst. Schroderus Os. 1: 193 (1635). 3SAH 44: 105 (1815). Hernberg Rättsh. 52 (1922). Ssgr (i sht jur.): LÄGERSMÅLS-BROTT. Lagerbring 1Hist. 2: 347 (1773). -BÖTER, pl. (förr) FörarbSvLag 5: 368 (1713). UrFinlH 31 (1812).
Spoiler title
Spoiler content