SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1942  
MAINTIEN, r. l. m.
Ordformer
(mayntin 1661)
Etymologi
[av fr. maintien, vidmakthållande, hållning, vbalsbst. till maintenir (se MAINTENERA)]
(†)
1) vidmakthållande; fortbestånd; jfr MAINTENERA b. At de Wärktyg och Materialier, som .. til Werkets mayntin och fortsättiande nödwändigt behöfwes, måge (osv.). Stiernman Com. 3: 54 (1661).
2) god (kropps)-hållning; jfr HÅLLNING 2. Gustaf III 3: 353 (1790). I (teater-)skolan meddelas .. undervisning i diktion, recitation, maintien (osv.). NPress. 1892, nr 222, s. 1.
Spoiler title
Spoiler content