SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MATRIARKAT -a4t, n.; best. -et.
Etymologi
[bildat till lat. mater, moder, efter mönster av PATRIARKAT]
1) (i sht i fackspr.) det hos vissa primitiva folk rådande förhållandet att släktskap räknas endast på mödernet o. att barn få namn o. rättigheter efter modern, mödernerätt, modersrätt; motsatt: patriarkat; jfr BLOD 5. VerdS 10: 29 (1888). Siwertz Lat. 312 (1924).
2) oeg. l. i utvidgad anv. (ss. motsvarighet till patriakat i bet.: fadersvälde): övervikt för de gifta kvinnornas inflytande i samhället, kvinnostyrelse, kvinnoregemente; motsatt: patriarkat. Dessa självgoda och indolenta kvinnor från matriarkatets förlovade land (dvs. USA). Fogelqvist SöderkRom 169 (1924). Siwertz JoDr. 201 (1928).
Spoiler title
Spoiler content