SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MATRIKULERA mat1rikule4ra, l. -ɯl-, l. 01—, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr d. matrikulere, it. matricolare; till lat. matricula (se MATRIKEL). — Jfr IMMATRIKULERA]
(numera föga br.) införa (ngn) i matrikel; inregistrera; inskriva; förr äv.: förteckna (ngt) i en katalog. Dhe som .. wore af gamul ätt .. skole matrikuleres och taga Säten (på riddarhuset). RARP 1: 27 (1627). Har han och matriculerat bökerna i bibliothecet. ConsAcAboP 4: 24 (1671). Hon fanns icke matrikulerad vid något universitet. DN 1932, Julnr s. 2. — jfr IN-MATRIKULERA.
Spoiler title
Spoiler content