SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1944  
MINUTERA min1ɯte4ra l. mi1-, l. -u-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE (se avledn.).
Etymologi
[avledn. av MINUT, sbst.3]
handel. sälja l. utlämna (ngt) i minut, utminutera; numera bl. med avs. på spritdrycker o. knappast br. utom i förb. minutera ut o. ss. vbalsbst. -ing. Dock förmenes ingen (handels-)Societetens Ledamot, at hafva Commissions-handel och varor, allenast han .. däraf en gros säljer, och intet minuterar. PH 2: 1067 (1734). För Brännevins försälgningen i minut .. taxeras Krögarne til vanlig accis för minuteringen. Därs. 8: 244 (1766). SPF 1855, s. 305. Östergren (1932).
Särsk. förb.: MINUTERA UT1010 4. handel. utminutera. SvTyHlex. (1851). särsk. i utvidgad anv.: dela ut i småpartier, portionera ut, distribuera (ut). Vid en ålder, då ynglingen ännu har så litet råd .. att minutera ut sitt eget ringa förråd af vetande, tvangs Nervander att (osv.). Cygnæus 4: 120 (1848). Man minuterar (i skolorna) ut ämnet (geografi) på ett alltför stort antal lärare. SvGeogrÅb. 1928, s. 186.
Ssgr: MINUTERINGS-ACCIS. (förr) accis som utgick för utminutering av brännvin. PH 8: 242 (1766).
-AVGIFT~02 l. ~20. (förr) jfr -accis. Möller (1790).
-BOLAG~02 l. ~20. (förr) bolag för utskänkning o. utminutering av spritdrycker. GotlLT 1852, nr 46, s. 2.
-STÄLLE. (†) ställe där brännvin utminuteras, utminuteringsställe. VDAkt. 1785, nr 443. KungörBränvBränn. 19/5 1824, s. 29.
Avledn.: MINUTERARE, m. [jfr d. minuterer] (†) minutör. Chydenius 223 (1765). VDAkt. 1779, nr 369.
MINUTÖR, m. (förr äv. -eur) handel. minuthandlare; förr äv.: utminuterare (av brännvin). Posten 1769, s. 1121. PH 11: 373 (1778). Örne KoopSamhSyn 184 (1918). jfr brännvins-, vin-minutör.
Spoiler title
Spoiler content