SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
MODERAT mωd1era4t l. 1- l. mod1- l. 1-, adj. o. sbst. m.||ig.; ss. adj. -are; n. o. adv. =; ss. sbst. nästan bl. i pl. -er.
Etymologi
[jfr t. moderat, eng. moderate; av lat. moderatus, p. pf. av moderari (se MODERERA)]
I. adj.
1) (numera mindre br.) måttlig, av måttliga dimensioner, måttligt stor l. hög l. hastig osv. Wallerius ChemPhys. 1: 276 (1759; om rörelse). Vinden var .. konträr, men moderat och väderleken angenäm. Bladh (o. Hornstedt) 58 (1799). Hahr ArkitH 335 (1902).
2) måttfull, som icke går till överdrift, besinningsfull, sansad; hovsam; om person l. ngns uppträdande l. värksamhet o. d. RP 10: 516 (1644). (Kejsar) Augusti kloka och moderata regering. 2VittAH 4: 228 (1789, 1795). Geijer .. tycktes i många fall tänka mer moderat och förnuftigt än förut. Tegnér (WB) 4: 313 (1823). Koloriten i .. (vissa målningar) är moderat ända till matthet. Topelius 23: 95 (1861). Våra lärarkrafter ha varit mycket moderata i sina pretentioner. SvD(A) 1932, nr 37, s. 5. jfr [efter lat. moderatus] (†): hållen i styr, styrd. På thet, then ostyriga tungan må thes bättre moderat och styrdh warda, ifrån Lögnennes jemmerliga plåga. Bullernæsius Lögn. 98 (1619). — särsk.
a) i fråga om åsikter inom politik l. teologi o. d., om person l. parti o. d.: som icke hör till ngn ytterlighetsriktning; äv. använt i bet.: högersinnad; äv., i sht i pl. best., i substantivisk anv. En moderat tidning. De moderata, av den sv. högern (vid vissa val) använd beteckning för högerpartiet. Moderata partiet (eg. Första kammarens moderata parti), åsiktsgrupp inom Första kammaren 19051912. Geijer I. 8: 79 (1835). (Efter-)som (anarkisten) Proudhon sjelf senare vardt moderat. NF 19: 229 (1895). 2NF 37: 827 (1925; om tidning). Hr Lindman bildar moderat högerregering. DN(A) 1928, nr 267, s. 1.
b) i utvidgad anv., om pris, lön o. d.: måttfull, anspråkslös; i ä. tid möjl. anslutet till 1. IT 1791, nr 3, s. 3 (om priser). PedT 1890, s. 129 (om lön). (Han) hade .. till .. (ett museum) för en ytterst moderat summa hembjudit sin .. samling. Lewenhaupt LagreliusKinR 279 (1928).
II. sbst.: person som är anhängare av moderat (politiskt) parti l. hyser moderata åsikter; nästan bl. i pl. I Mélines af moderater bildade ministär .. var .. (Billot) krigsminister. 2NF 3: 400 (1904).
Ssgr (till I 2 a; polit.): MODERAT-KONSERVATIV. moderat konservativ. AFryxell (1852) i HT 1910, s. 134. —
-LIBERAL.
I. adj.: moderat liberal (se d. o. I 4 b). Snällp. 1848, nr 1, s. 1.
II. sbst.: person som är anhängare av moderat liberalt (politiskt) parti l. hyser moderat liberala åsikter. 2NF 17: 348 (1912).
Spoiler title
Spoiler content