SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
MODERATOR mωd1era3tor2 l. 1- l. mod1- l. 1-, i bet. 1 m.||ig.; i bet. 2 r. l. m.; best. -n; pl. -er -atω4rer.
Etymologi
[jfr t. o. eng. moderator; till MODERERA. — Jfr MODERATÖR]
1) person som leder l. styr ngt; ledare, styresman; handledare; numera nästan bl. om präst som i presbyterianska kyrkor väljes att presidera vid en synod; förr särsk. om viss lärare i skolor; jfr MODERERA 1. (Kejsar Karl V ville vara) moderator aff Tyske consilierne. HSH 38: 451 (1634). Den, som tror sig skickad att vara moderator och tillrättavisa alla misstag i granskning af regeringens steg. SC 1: 921 (1821). En för hvarje ämne till moderator utsedd lektor vid Lunds katedralskola. PedBl. 1876, s. 188. Lundin (o. Strindberg) GSthm 319 (1881; om viss lärare i tyska skolan i Sthm i början av 1600-talet). Cooper .. utsågs 1917 till skotska generalförsamlingens (kyrkomötets) ”moderator”. 3NF 5: 58 (1926).
2) (†) om ngt som värkar reglerande på funktionen hos ngt; regulator. Ekbohrn (1878, 1904; på maskin). (För oljetillförseln i moderatörlampan måste) en särskild regulator, moderator, användas. 2NF 15: 970 (1911).
Ssg (1): MODERATORS-KLASS. (förr) skolklass som handleddes av en moderator. DvSchulzenheim PVetA 1799, Bih. s. 5 (i tyska skolan i Sthm).
Spoiler title
Spoiler content