SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
MODELLÖR mωd1elö4r l. mod1- l. 1-, l. 4r, m.||ig.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -eur)
Etymologi
[jfr t. modelleur; av fr. modeleur, till modeler (se MODELLERA)]
motsv. MODELLERA 1: person som modellerar i vax, lera o. d.; särsk. om person som utför modeller vid porslinsfabriker o. dyl. l. biträder en konstnär (bildhuggare) vid utformandet av modeller; äv. med anslutning till MODELL 1: person som tillvärkar modeller av trä o. d. Henel 1729 25 (1730). Modellören, vars .. uppgift är att ge form åt nya (sko-)modeller och skärningar. KatalOscaria 1927, s. 18. Tekniskt sammanfaller modellörens arbete helt med konstnärens av facket. Form 1934, s. 75.
Ssg: MODELLÖR-LÖJTNANT~20, äv. ~02. (förr) mil. fortifikationsofficer med uppgift att tillvärka modeller (till vapen o. d.) för krigsmakten. 2RA 3: 1072 (1734).
Avledn.: MODELLÖRSKA, f. (enst.) kvinnlig modellör. Bremer Brev 4: 441 (1865).
Spoiler title
Spoiler content