SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1945  
MOLKE mol3ke2, sbst.2, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[av A. Noreen föreslaget namn, anslutande sig till de dialektala formerna molk, molka av MJÖLK, sbst.1, o. MJÖLKA, v.2]
bot. (växt av) släktet Sonchus Tourn., som innehåller en mjölkliknande saft, mjölktistel. NormFört. 45 (1894). — jfr KÅL-, TISTEL-, ÅKER-MOLKE m. fl.
Spoiler title
Spoiler content