SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
MURA 3ra2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[av nor. mure, mura, (gås)mura, isl. mura, (rot av) gåsmura; etymologiskt identiskt med mnt. more (se MOROT), av ett germ. murhōn, med bet.: ätbar rot, trol. till ett ieur. mṛk-, som föreligger i gr. βράκανα, pl., vilt växande grönsaker; gåsmurans rot har förr (i sht under nödår) använts till människoföda. — Jfr MORTÅG]
bot. växt av släktet Potentilla Hall. PrisförtAlnarpTrädg. 1892, s. 69. — jfr BAGG-, BLODROTS-, BUSK-, GÅS-, KLIPP-, REV-, SILVER-MURA m. fl.
Spoiler title
Spoiler content