SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1946  
NAPP nap4, sbst.3, n.; best. -et.
Etymologi
[jfr sv. dial. (Smål.) napp, klutanapp, (tyg av) trådar av uppnappade klutar, nor. napp, avfall av ull, ludd på kläder o. d.; vbalsbst. till NAPPA, v. 1 b]
(i sht förr) sådant material för spinning (för hand) som erhålles, då gamla textilvaror (i sht strumpor) repas upp o. kardas; jfr NOPP. Stundom spinnes .. napp. 4GbgVSH V—VI. 4: 60 (1903). — jfr SILKE-NAPP.
Ssg (i sht förr): NAPP-GARN. garn som spunnits av ”napp”. SundhetscollBer. 1855, s. 157. QvinlHemsl. 21 (1880).
Spoiler title