SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1946  
NATTA nat3a2, v.2 -ade.
Etymologi
[jfr d. natte; av holl. o. nt. natten (t. nässen), avledn. av holl. o. nt. nat (t. nass), våt]
sjöt. väta, fukta (segel, fartygsdäck o. d.) gm pågjutning av vatten. Roswall Skeppsm. 1: 216 (1803). Natta (däck) .. Brukas i hög värme för att afkyla däck och hindra dess plankor att spricka. Ekelöf Ordl. (1898).
Spoiler title
Spoiler content