SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1946  
NATRON na4tron, äv. 32, n. (Salberg PVetA 1745, s. 4, osv.), ngn gg r. l. m. (Möller (1790), Asplund Hud. 31 (1924)); best. -et (Berzelius Kemi 1: 248 (1808) osv.).
Etymologi
[jfr d., t., eng. o. fr. natron, av span. natron, av arab. natrūn, nitrūn; av gr. νίτρον (jfr NITRO-GLYCERIN m. fl.). — Jfr NATRIUM]
(i sht äldre) benämning på natriumoxid o. natriumhydroxid; numera i sht i ssgr där ordet motsvarar: natrium. Kaustikt natron, natriumhydroxid. VetAH 1740, s. 247. Berzelius Kemi 1: 248 (1808). Natriumoxid, Natron, .. bildas vid inverkan af natrium på natriumhydrat. Cleve KemHlex. 273 (1883). Arrhenius Kem. 173 (1919). — jfr ETS-, FIXER-, LERJORDS-NATRON.
Ssgr (i sht i fackspr.): NATRON-ALUN. alun innehållande natrium (natriumaluminiumsulfat). Berzelius ÅrsbVetA 1823, s. 97.
-BAS. (†) natrium; jfr bas, sbst.1 4 b. FKM 3: 246 (1810). Berzelius Kemi 2: 57 (1812).
-BIKARBONAT. (numera knappast br.) natriumbikarbonat. Berzelius ÅrsbVetA 1840, s. 123. Auerbach (1913).
-CELLULOSA. cellulosa (se d. o. 3) framställd gm kokning i en lösning av natriumhydroxid. TT 1893, K. s. 20.
Ssgr: natroncellulosa-fabrik. TT 1893, K. s. 22.
-tillvärkning. HbSkogstekn. 548 (1922).
-FÄLTSPAT~02 l. ~20. [mineralet innehåller natrium] albit. Berzelius Brev 11: 57 (1822).
-GLAS. natriumkalkglas. Berzelius ÅrsbVetA 1823, s. 96.
-GLIMMER. glimmer (se glimmer, sbst.2 1) innehållande natrium, paragonit. Erdmann Bergart. 143 (1855).
-HALT, r. jfr halt, sbst.1 1. Almström KemTekn. 1: 597 (1844).
-HYDRAT. (äldre) benämning på natriumhydroxid, kaustikt natron. Berzelius ÅrsbVetA 1823, s. 222. SvIndustri 444 (1935).
Ssg: natronhydrat(s)-lösning. konkret; jfr lösning, sbst.2 4. Almström KemTekn. 1: 598 (1844). SFS 1900, Bih. nr 47, s. 6.
-KALK. blandning av natriumhydroxid o. kalk. TT 1880, s. 77.
-KALKGLAS~02. natriumkalkglas. Ekenberg (o. Landin) 348 (1890).
-KARBONAT. (†) natriumkarbonat. Berzelius ÅrsbVetA 1841, s. 111.
-LINJE. (†) fys. natriumlinje. UB 2: 249 (1873).
-LUT. lösning av natriumhydroxid i vatten. FKM 3: 246 (1810). Dædalus 1945, s. 66.
-MASSA. pappersmassa tillvärkad enligt natronmetoden. TT 1893, K. s. 49. SkogsvT 1903, s. 72.
-METOD(EN). metod för framställning av pappersmassa gm vedens kokning i en lösning av kaustikt natron. 2UB 8: 131 (1900).
-PAPPER. tillvärkat av pappersmassa framställd enligt natronmetoden. TT 1902, M. s. 43.
-SALPETER~020. natriumnitrat, chilesalpeter. Berzelius ÅrsbVetA 1835, s. 198.
-SALT, n. (äldre) benämning på natriumsalt. Berzelius Kemi 1: 434 (1808). Sjöstedt Storv. 224 (1911).
-SILIKAT. (†) natriumsilikat. Berzelius ÅrsbVetA 1829, s. 153.
-SJÖ. insjö med vatten innehållande natriumkarbonat m. m. Berzelius ÅrsbVetA 1823, s. 222. Ramsay GeolGr. 220 (1909).
-TVÅL. tvål vid vars beredning natronlut användes. Almström KemTekn. 2: 60 (1845).
-VATTENGLAS~102 l. ~200. natriumsilikat. HjelpMåln. 67 (1857).
Spoiler title
Spoiler content