SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NEDSLÅENDE ne3d~slå2ende, vard. ngn gg NERSLÅENDE ner3~, förr äv. NEDERSLÅENDE, p. adj.
Ordformer
(ned- 1751 osv. neder- 1883. ner- 1933 (sälls.))
Etymologi
[jfr d. nedslaaende, nor. nedslående, t. niederschlagend; p. pr. av NEDSLÅ I 12 d]
som nedslår l. är ägnad att nedslå ngns mod, som gör l. är ägnad att göra ngn modfälld l. modlös l. nedslagen l. sorgsen, nedstämmande, beklämmande; bedrövlig, sorglig, dyster. Jag har spart min Jämn-Christen en nedslående påminnelse om dess uselhet. Tessin Bref 1: 46 (1751). Att så länge nöja sig med så dåliga läroböcker, är ett nedslående bevis på lärarnes sorglöshet, att .. makligt trampa i de gamla, utnötta spåren. SKN 1841, s. 210. Den nedslående underrättelsen om .. öfverste Knorrings nederlag. Carlén Skuggsp. 2: 33 (1865). Öfverhufvud taget är det nedslående att se, huru .. (Patent- o. registreringsvärket) behandlas. VL 1905, nr 281 A, s. 3. Det för Tyskland nedslående meddelandet, att atlantångaren ’Bremen' hade kapats. SvFl. 1939, s. 178.
Spoiler title
Spoiler content