SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NON 4n (rimmande med Thon Forsius Fosz 34 (1621)), sbst.1, r. l. f. (i ä. tid möjl. äv. n.); best. -en; stundom äv. NONA 3na2, sbst.1, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(non 1621 osv. nona 19021907. noon 1599)
Etymologi
[fsv. non, n.; jfr d. non, r. (fd. noon), nor. (o. fnor.) non, n., isl. nón, n., fsax. nōn, nōna, f. (mnt. none), fht. nōna, f. (t. none, non), feng. nōn, n. (eng. noon, middag); ytterst av mlat. nona (näml. hora), nionde timmen (räknat från klockan sex på morgonen), fem. av lat. nonus, nionde, avledn. av novem, nio (se NOVEMBER). — Jfr NONA, sbst.2]
(om romerskkatolska förh.) tidebön som läses l. sjunges (omkring) klockan tre på eftermiddagen; förr äv. om denna tidpunkt. Läs någhon tijdh medh migh horas (dvs. tideböner), Nattsong, Afftonsong, Noon. Balck Ridd. G 4 b (1599). Såsom den (dvs. gudstjänsten) borde vara lyktad vid Non eller klockan tre efter middagen. Lagerbring 1Hist. 2: 755 (1773). Heidenstam Folkung. 2: 311 (1907). OoB 1932, s. 411.
Spoiler title
Spoiler content