SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NÅGONVÄGS, adv.
Ordformer
(skrivet i två ord. någon- (no-, -gh-) 15611680. någor- 1678)
Etymologi
[av NÅGON o. gen. sg. av VÄG i adverbiell anv.]
(†)
1) = NÅGONVART 1. Ingen Soknaprest skal någon wägs ferdas vthaff soknenne, .. medh mindre han någhon förskaffar j sin stadh. LPetri KO 69 a (1561, 1571). SynodA 1: 88 (1649).
2) = NÅGONVART 2. Eij heller kan .. (den unge mannen) utan E. G. N:des promotion nogon vägz komma. OxBr. 12: 309 (1651). Ekman Siönödzl. 320 (1680; bildl.).
Spoiler title
Spoiler content