SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NÅGONTID l. NÅNTID l. NÅNTI, adv.
Ordformer
(någen- (no-, -gh-) 1521 (: noghen tid), 15261640. någon- (no-, -gh-) 15261749, 1810 (: någon tid). nåkon- (no-, -ken-, -kion-) 1588 (: nåken tidh)1590 (: nokion tidh). nån- (-o-) 1621c. 1700. -tid (-ij-, -dh) 1521 (: noghen tid), 15261749, 1810 (: någon tid). -tijdt 1526. -tij 1664 (: Nontij)c. 1700)
Etymologi
[fsv. nokon tidh; av NÅGON o. TID; jfr NÅNSTIN]
(†) = NÅGONSIN. Om i oss noghen tid j swadana saker behöffua till sægia. G1R 1: 31 (1521). Å ingen utåf osz fåår nåntij meer see Sool! Dahlstierna (SVS) 170 (c. 1700). Ej må Riksdagsman någon tid kunna under tiltal ställas eller sin frihet beröfvas. RO 1810, § 78.
Spoiler title
Spoiler content