SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1949  
O- ssgr (forts.):
OBLINDAT, adv. (†) utan att bländas. The som haa Adels Nampn måst wara Örnen lijka, / I Solar vtan blund oblindat kunna kijka. Lucidor (SVS) 193 (1672).
OBLINKANDE, p. adj. (†) som icke blinkar. Han .. anser döden med oblinkande ögon. Dalin Arg. 1: 200 (1754).
Spoiler title
Spoiler content