SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1949  
OCKASIONALIST -is4t, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(äv. skrivet occ-)
Etymologi
[jfr t. okkasionalisten, pl., eng. occasionalist; till OCKASIONALISM]
filos. anhängare av ockasionalismen. Dalin (1871). Occasionalisterne .. utgingo från förutsättningen, att själ och kropp faktiskt äro olikartade, och slöto deraf, att de icke kunna vexelverka. Rein Psyk. 1: 177 (1876). 2NF 23: 1314 (1916).
Spoiler title
Spoiler content