SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OM, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 705):
(III 5, 7) OMARBETA3~020, -ning; -are (Hagström Herdam. 2: 469 (1898), Bolander TidOro 164 (1923)). (i fackspr.; se dock slutet) för ändring l. förbättring bearbeta (ngt), göra om (ngt till ngt annat); stundom: (på nytt) bearbeta (ngt) genom omrörning, knådning, vispning o. d. (för att ge det en annan konsistens). Gammalt Sölf(ve)r som iag hafwer låtit om arbeta. BoupptSthm 18/1 1665 (1653). Om någor .. til annat käril omarbeta låter (sin brännvinspanna), vare då genast skyldig .., sådant tilkänna gifva. PH 10: 92 (1772). Genom att tvätta och omarbeta det gamla och härskna smöret kan man .. förbättra dess smak och öfriga egenskaper. NF 14: 1486 (1890). Hvarje höst efter slutad skörd bör jorden omarbetas. Abelin MTr. 33 (1902). särsk. (fullt br.) med mer l. mindre abstrakt obj.; i sht med avs. på skriftlig framställning o. d. (Författarinnan) skrev till .. (förläggaren) att hon ämnade omarbeta flertalet noveller. Wägner Lagerlöf 1: 149 (1942).
OMARBETE3~020. (föga br.) till omarbeta: omarbetning. TT 1888, s. 66.
Spoiler title
Spoiler content