SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
ORD- ω3rd~ l. å3rd~, l. ORT- ω3rt~ l. or3t~.
Ordformer
(ord- 1662 (: ordgesäll)1930 (: ordgesäll). ort- 1907 (: ortgesäll)1939 (: ortgesäll))
Etymologi
[sidoform till ÖRT-; jfr t. orden-, orten-, örden-, ürten-]
i ssgr.
Ssgr (i fråga om förh. på skråväsendets tid, föga br.): ORD- l. ORT-GESÄLL. (ord- 16621930. ort- 19071939) [jfr t. ordengesell, ortengesell] om viss funktionär i gesällskap (som bl. a. hade att ombesörja anställning åt till platsen ankommande gesäller): örtgesäll. Löfgren TenngjH I. 1: Bil. s. 31 (i handl. fr. 1662). SvFolket 4: 205 (1939; om ä. förh.).
-MÄSTARE, sbst.2 (sbst.1 se sp. 1121). (ord- 16621930) [jfr t. urtenmeister, ürtenmeister] benämning på viss funktionär i gesällskap som hade liknande uppgifter som örtgesällen (örtgesällerna); jfr mästare 1. Löfgren TenngjH I. 1: Bil. s. 31 (i handl. fr. 1662). SvKulturb. 3—4: 114 (1930; om ä. förh.).
Spoiler title
Spoiler content