SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
ORGEADE, sbst.
Ordformer
(orgead(e) 1845 (: orgeadsirap)1904. orgeat 1837. orsade 17411744)
Etymologi
[av fr. orgeade, sidoform till orgeat, avledn. av orge, korn, av lat. hordeum, korn]
(†) läskedryck, urspr. bestående av en dekokt på korn, men senare framställd av bl. a. mandlar l. av apelsiner o. socker. Till Kongl. Taffeln samt till Orsade, Biskop och Caffée är hämtat Såcker .. Citroner .. Pommeranser .. Apelsiner .. Bomollia .. rosenättika. HovförtärSthm 1741, s. 2707. Jag gick straxt och lät slå uti ett glas lemonad och ett orsade, det jag till Hennes K. H. frambar. Tersmeden Mem. 3: 225 (1744). Ekbohrn (1904).
Ssg: ORGEAD-SIRAP. (†) = mandel-sirap. Almström KemTekn. 2: 259 (1845).
Spoiler title
Spoiler content