SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1951  
O- ssgr (forts.):
OTINGAD, p. adj. (numera bl. tillf.) icke tingad l. beställd; äv. om person: vars hjälp (för ngt visst) man icke betingat sig. Stiernman Com. 6: 54 (1711).
OTINGHET, OTINGLIG, se oting avledn.
OTIOD, se otjod.
Spoiler title
Spoiler content