SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1953  
PONDEROMOTORISK pon1derω1mωtω4-risk l. -rå1-, l. -mo-, adj.
Etymologi
[till lat. pondus (gen. ponderis; se PONDUS) o. MOTORISK]
fys. som påvärkar (attraherar l. repellerar) vägbara kroppar i ett kraftfält. Ponderomotoriska krafter. Elektricitetens ponderomotoriska verkan. TT 1901, M. o. E. s. 79. SvUppslB (1934).
Spoiler title