SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PRIARE, sbst.1; pl. =.
Ordformer
(prij-, prÿ-)
Etymologi
[jfr nor. prier, priar, tåg använt till att hastigt draga samman seglet (vid kastvind, oväder o. d.); sannol. av mlt. priger, gigtåg?]
(†) ett slags tåg använt på segelfartyg. SkeppsgR 1543, s. 6 b.
Spoiler title
Spoiler content