SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
PURR- pur3~.
Ordformer
(porr- 18391870. purr- 1806 osv.)
Etymologi
[till stammen i PURRA, v., närmast anslutet till PURRIG I]
förled i ssgr, till bet. motsv. PURRIG I.
a) motsv. PURRIG I 1.
b) motsv. PURRIG I 2.
c) motsv. PURRIG I 3.
Ssgr: (c) PURR-HAVRE. [jfr d. purhavre; sannol. av t. purrhafer, motsv. ä. eng. purre oats] bot. o. lant. den förr i vissa trakter av Sv. odlade, stundom ännu ss. ogräs förekommande havrearten Avena strigosa Schreb. (med starkt utsvängda, långa borst). Retzius FlOec. 96 (1806). Krok o. Almquist Fl. 1: 320 (1935).
(a) -HÅRIG. [jfr d. purhåret] (vard. i södra Sv.) = purrig I 1.
(b) -HÖNA. [sv. dial. purrhöna (Hof DialVg. 228 (1772)); jfr d. purhøne] (†) krullhöna (jfr -höns 1); äv. bildl., om kvinna med krulligt l. rufsigt l. ”purrigt” hår. VexiöBl. 1830, nr 16, s. 4. Hedenstierna Fideik. 243 (1895; om kvinna).
(b) -HÖNS. [jfr d. purhøns]
1) (†) viss varietet av tamhöns (Gallus crispus Briss.), med böjda l. krullade fjädrar (i sht på halsen), krullhöns. Osbeck Resa 189 (1751, 1757). NF (1889).
2) (numera bl. i vissa trakter) vadarfågeln Machetes pugnax Cuv., brushane. VetAH 1809, s. 201. Rosenius SvFågl. 4: 286 (1933; på Gotland).
(c) -VETE. äldre namn på vissa vetearter med utstående, vridna borst. Lilja FlOdlVext. 9 (1839). Svensson Kulturv. 44 (1893).
Spoiler title
Spoiler content