SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1956  
RAPSODERA, v. -ade.
Ordformer
(rhap-)
Etymologi
[jfr gr. ῥαψῳδέω, är rapsod, föredrar dikter på en rapsods sätt, rabblar; till RAPSOD]
(†) om forngrekiska förh.: recitera (dikter o. d.) på en rapsods sätt l. i egenskap av rapsod; sammanställa (sånger o. d. till ett diktvärk). De homeridiska (sångerna), innan de till Ilias och Odossea efterhand rhapsoderades. SvLitTidn. 1819, sp. 100. Då Hesiodos .. rhapsoderade sin dystra vishet om Gudarnes slägtledning. Därs. 1820, sp. 552.
Spoiler title