SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
REAKTIONISM, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr eng. reactionism; till REAKTION]
(†) reaktionär rörelse, (politiskt l. kulturellt l. religiöst) reaktionär strävan. Ett protektionistiskt tilltag som klarligen visar huru långt i djärfhet reaktionismen .. vågar gå. SödermNyh. 1894, nr 80, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content