SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
REAKTIONELL, adj.
Etymologi
[jfr eng. reactional, fr. réactionnel, reaktions-; till REAKTION]
(†) reaktionär. Den reaktionella afsigt, hvartill de okunniga och godtrogna arbetarne blifvit begagnade. VexjöBl. 1848, nr 28, s. 1.
Spoiler title
Spoiler content