SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1956  
REDUKTAS re1dukta4s l. red1-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. reduktase, eng. reductase, fr. réductase; bildat till p. pf.-stammen av lat. reducere (se REDUCERA) medelst den i namn på enzym vanliga (från DIASTAS härstammande) ändelsen -as (jfr KATALAS)]
(i fackspr., i sht kem.) enzym som befordrar reduktionen (se REDUKTION 8) av ett ämne (bl. a. av vissa färgämnen, t. ex. metylenblått, som därvid avfärgas). KemT 1907, s. 113. Wirgin Häls. 2: 101 (1931).
Ssgr (i fackspr.): REDUKTAS-METOD(EN). om den metod att fastställa bakteriehalten hos mjölk som grundar sig på reduktasprov. LAHT 1912, s. 600.
-PROV. för utrönande av mjölks bakteriehalt (o. hållbarhet) utfört prov varvid bakteriehalten beräknas efter den hastighet varmed de av bakterierna bildade reduktaserna avfärga en viss mängd av ett till mjölken tillsatt, lämpligt organiskt färgämne (vanl. metylenblått). LAHT 1907, s. 425. 2NF 37: 1248 (1925).
-PROVARE, r. l. m. apparat vari reduktasprov utföres. LAHT 1911, s. 99.
-TABLETT. tablett innehållande viss mängd metylenblått o. avsedd att tillsättas till mjölk vid reduktasprov. LAHT 1912, s. 194.
Spoiler title
Spoiler content