SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1959  
RISKA, sbst.5, r. l. f.; anträffat bl. i pl. riskor (Koch Biskiöts. 96 (1753), Fischerström 1: 764 (1779)) l. riskior (Koch Biskiöts. Förkl. 3 (1753)).
Etymologi
[etymologiskt identiskt med RYSSJA (jfr under d. o. anförda former); jfr t. dial. reuse, reusche, ryssja, bikupa]
(†) ett slags konstgjord (sannol. flätad, korgliknande) boning för tambin; jfr BIKORG, BIKUPA; äv. med inbegrepp av däri boende bisamhälle. Bihuset. Är det rum, hvarutinnan Bien hafva sin boning, och hvartil eljest har nyttiats så kallade Riskior. Koch Biskiöts. Förkl. 3 (1753). Fischerström 1: 764 (1779).
Spoiler title
Spoiler content