SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1959  
RIVANOL riv1anå4l l. ri1-, r.; best. -en, äv. -n.
Etymologi
[jfr eng. o. fr. rivanol; av t. rivanol, n., ett inregistrerat varumärke, godtyckligt bildat till namnet på staden RIVA vid Gardasjön i norra Italien o. ändelsen -ol (se LYSOL) med inskott av n för underlättande av ordets uttal]
(i fackspr., i sht farm.) (inregistrerat varumärke utgörande) benämning på ett till de aromatiska kolvätenas kemiska föreningar hörande ämne som utgör ett gult, kristalliniskt, vattenlösligt pulver o. som användes ss. antiseptiskt medel. Nyström Kir. 1: 188 (1926). 2SvUppslB (1952).
Ssgr (i fackspr.): RIVANOL-LAVEMANG. med. lavemang med rivanollösning. SvLäkT 1935, s. 1733.
-LÖSNING. jfr lösning, sbst.2 4. Nyström Kir. 1: 192 (1926).
-SKÖLJNING. med. jfr -lavemang. SvLäkT 1935, s. 1738.
Spoiler title
Spoiler content