SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1959  
ROTFRUKT 3t~fruk2t, r. l. f. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -fruckt, -frugt)
Etymologi
[jfr d. rodfrugt, nor. rotfrukt; av ROT, sbst.1, o. FRUKT, sbst.1]
sammanfattande beteckning för (odlade växter med) köttiga näringsrika rötter l. underjordiska stamdelar som användas till födoämne l. foder l. material för framställning av födoämne (t. ex. betor, rovor, kålrötter, morötter, palsternackor, ofta äv. potatis); stundom (i sht förr) med inbegrepp av andra rötter med användning inom medicinen l. industrien (särsk. färgindustrien); i icke fackmässigt spr. ofta i mera begränsad anv., med tanke företrädesvis på rötter av detta slag som äro jordbruksprodukter (t. ex. socker- l. foderbetor o. rovor), motsatt: trädgårdsodlade rötter (t. ex. morötter, palsternackor, rödbetor; jfr ROT-SAKER, GRÖNSAK); företrädesvis i pl. Lundberg Träg. 17 (1754). Rothof 369 (1762; om potatis). Rotfrukter, äro dels Köks-rötter, såsom Ingefära, Lökar, kåhl-rötter, Morötter .., dels Medicinal-Rötter, såsom: Angelika, Ålands- och Galgorot, Baggesöta .., dels Färg-rötter, såsom Gurkmäja, Krapp, etc. Orrelius 310 (1797). Bland foderväxterna intaga rotfrukterna ett utmärkt rum. Alm(Sthm) 1873, s. 41. SFS 1934, s. 875 (med inbegrepp av potatis). — jfr FODER-, TRÄDGÅRDS-ROTFRUKT.
Ssgr (i sht lant.): A (numera bl. tillf.): ROTFRUKT-GIVA, -HACKA, -KÄLLARE, -LAND, -ODLING, -SKÄRARE, -SKÖRD, -UPPTAGARE, -VÄXT, se B.
B: ROTFRUKTS-AREAL. åkerareal varpå rotfrukter odlas. LAHT 1900, s. 215.
-BLAST. blast på l. av rotfruktsväxt (särsk. beta l. rova o. d.). Sjöstedt Husdj. 2: 103 (1862).
-FRÖ, n. LAHT 1889, s. 136.
-FÄLT. fält med rotfruktsodling l. för odling av rotfrukter. Hansson SlättbH 100 (c. 1885).
-GALLRARE. person som utför gallring (se gallra, v.3 2 a) av rotfruktsplantor. UNT 1930, nr 10546, s. 10 (i annons).
-GIVA, r. l. f. (-frukt- 1914. -frukts- 1911 osv.) jfr giva, sbst. 1. LAHT 1911, s. 17.
-GÖDNING. konkret: gödning (se d. o. 2 b) använd till gödsling av rotfruktsodling. MosskT 1893, s. 410.
-HACKA, r. l. f. (-frukt- 19201936. -frukts- 1905 osv.) för användning vid rensning o. uppluckring av rotfruktsodling. LB 4: 278 (1905).
-KÄLLARE. (-frukt- 18921897. -frukts- 1886 osv.) för förvaring av rotfrukter. Juhlin-Dannfelt 16 (1886).
-KÖKSVÄXT~02, äv. ~20. Jönsson Gagnv. 148 (1910).
-LAND. (-frukt- 1929. -frukts- 1896 osv.) jfr -fält. FFS 1896, nr 6, s. 15.
-MUST. framställd av rotfrukter. SFS 1953, s. 1295.
-ODLARE. LAHT 1910, s. 69.
-ODLING. (-frukt- 1906. -frukts- 1873 osv.) abstr. o. konkret. Alm(Sthm) 1873, s. 41.
-PLANTA, r. l. f. LAHT 1910, s. 635.
-RENSARE, i bet. 1 m.||ig., i bet. 2 r. l. m.
1) person som utför ogräsrensning på rotfruktsodling. Östergren (cit. fr. 1918).
2) (i sht förr) ett slags maskinhacka för användning vid rensning av rotfruktsodling. AlnarpInvB 1892, s. 20. LBl. 1914, s. 157.
-RIVARE, r. l. m. redskap för sönderdelning av rotfrukter gm rivning. SkånD(B) 1958, nr 36, s. 10.
-RUM, n. för förvaring av rotfrukter. SFS 1919, s. 162.
-RÖTA, r. l. f. svampsjukdom (röta) förorsakad av svampen Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Mass. som angriper dels vissa växter (särsk. rotfruktsväxter), dels lagrade rotfrukter. 2NF 24: 1352 (1916).
-SKÄRARE, r. l. m. (-frukt- 18931931. -frukts- 1907 osv.) rotfruktsskärningsmaskin. SFS 1893, nr 1, s. 9.
-SKÄRNING. sönderskärning av rotfrukter i skivor l. strimlor l. dyl. Juhlin-Dannfelt 234 (1886).
Ssg: rotfruktsskärnings-maskin. SDS 1897, nr 105, s. 4.
-SKÖRD. (-frukt- 18721884. -frukts- 1895 osv.) skörd av rotfrukter; äv. konkret, om den skördade mängden. SFS 1872, nr 3, s. 21.
-SLAG. om de olika slagen av rotfrukter. LAHT 1905, s. 83.
-SLÄPA, r. l. f. ett slags redskap för upptagning av rotfrukter. LAHT 1931, s. 371.
-SORT. LAHT 1905, s. 81.
-STUKA, r. l. f. för förvaring av rotfrukter. LB 2: 89 (1900).
-SÅG. redskap för uppskärning av rotfrukt i skivor. SvVäxtförädl. 1: 371 (1951).
-SÅNINGS-MASKIN. för sådd av rotfruktsfrö. LmUppslB 943 (1923).
-TORRSUBSTANS~102. torrsubstans framställd av rotfrukter. LAHT 1911, s. 16.
-TRÄDA, r. l. f., l. -TRÄDE, n. halvträda med odling av rotfrukter på trädesskiftet. MosskT 1887, s. 13.
-TVÄTTARE, r. l. m. redskap för tvättning av rotfrukter. UB 3: 313 (1873).
-UPPTAGARE~0200, i bet. 1 m.||ig., i bet. 2 r. l. m. (-frukt- 1931. -frukts- 1912 osv.)
1) person som sysslar med rotfruktsupptagning. Vana rotfruktsupptagare. Östergren (cit. fr. 1928).
2) rotfruktsupptagningsmaskin. Östergren (cit. fr. 1912). VaruhbTulltaxa 1: 479 (1931).
-UPPTAGNING~020. upptagning av de för skörd färdiga rotfrukterna ur jorden.
Ssg: rotfruktsupptagnings-maskin. LAHT 1915, s. 374.
-UTFODRING~020. utfodring av husdjur med rotfrukter. LAHT 1914, s. 421.
-VÄXT; pl. -er. (-frukt- 19101926. -frukts- 1904 osv.) ofta i pl. VerdS 126: 17 (1904).
-ÅKER. jfr -fält. De Geer SvNatRiked. 2: 61 (1950).
Spoiler title
Spoiler content