SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1979  
SMYG smy4g, sbst.1, m. l. r., best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till SMYGA, v.1]
1) [(de små) fåglarna smyger sig lätt in i o. försvinner i vegetationen l. i håligheter o. d.] zool. ss. beteckning på vissa små fåglar; numera företrädesvis ss. senare led i ssgn GÄRD-SMYG. LoW (1911; om gärdsmyg). IllSvOrdb. (1955; om gärdsmyg). jfr LÖV-SMYG.
2) entomol. ss. benämning på vissa insekter som gömmer sig i växters frön o. d.; numera bl. ss. senare led i ssgrna BÖN-, NATT-, ÄRT-SMYG. (Sveriges) allmännaste fröviflar eller s. k. smygar. LAHT 1910, s. 277.
Spoiler title
Spoiler content